REGULAMIN SKLEPU

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej. Zarówno w treści tej strony, w tym znaki towarowe, nazwy, loga  („Znaki towarowe”) wyświetlane na tej stronie, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe, są własnością Atelier Eves.

Jeśli nie wskazano poniżej inaczej, wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2019 Atelier Eves.

Witryna jest własnością Atelier Eves, Szkolna 13, 98-200 Charłupia Mała, Poland, (zarejestrowaną pod nr NIP: 827-213-87-68), i umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

1. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Treści zawarte na stronie są dostępne dla Użytkownika, wyłącznie dla jego własnego, wewnętrznego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno kopiować, wykonywać, publikować, modyfikować, przekazywać, tworzyć prac pochodnych, wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób wykorzystywać w całości lub w części jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej strony.

Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, w części lub w całości, praw autorskich, znaku handlowego, własności intelektualnej lub innych informacji prawnych z dowolnej części niniejszej witryny.

Użytkownik zobowiązany jest zachować dla Siebie wszelkie hasła, które umożliwiają dostęp do tej strony lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny. Hasła są ściśle poufne i nie można ich ujawniać innej osobie. Nieautoryzowane korzystanie z Serwisu, w tym, nielegalne logowanie, nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł oraz wszelkich innych informacji, jest surowo zabronione.

Użytkownik nie może używać tego serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronę oraz zakłócać innym osobom dostęp od korzystania z tej strony.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, systemów lub sieci połączonych z tą witryną poprzez wydobycie hasła (hacking) lub jakichkolwiek innych środków. Nie wolno używać tej witryny do popełniania lub zachęcania do popełniania przestępstwa, przekazywać lub rozpowszechniać wirusów, powodować utratę danych, wysyłać niechciane reklamy lub inne materiały promocyjne (czyli „spamu”).

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z niniejszą witryną, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami. Nie możesz używać tego serwisu do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub celów zakazanych przez niniejszy regulamin.

Z wyjątkiem przypadków, gdy Atelier Eves wyrazi pisemną zgodę. Atelier Eves wyraźnie zabrania wstawiania linków z innych stron do całego serwisu lub jego części (w tym tak zwanego „głębokiego linkowania”.)

Zabrania się stosowania jakichkolwiek oznaczeń (śladów) bez względu na to w jakim celu, w tym stosowanie meta tagów innych stron lub witryn internetowych.

AtelierEves może wypowiedzieć twój dostęp, możliwość korzystania z dowolnej części niniejszej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Uzyskując dostęp do witryny, gwarantujemy i oświadczamy, że masz prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Atelier Eves nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, dotyczących Serwisu.

2. LINKI ZEWNĘTRZNE

Ze względów praktycznych, ta strona zawiera linki zewnętrzne, które są poza kontrolą właściciela serwisu, który nie daje pewności co do ich treści. Korzystanie z zewnętrznych linków i ich treści odbywa się na własne ryzyko.

3. ZWROTY

Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki lub dowodów na tę okoliczność. Zwroty muszą zawierać oświadczenie w formie pisemnej; szablon do zwrotu towaru można pobrać z tej strony, ale nie jest to obowiązkowe. Okres odwołania wynosi 14 dni kalendarzowych; Okres odwołania rozpoczyna się w dniu dostawy towaru lub produktu końcowego, jeżeli dostawa jest w kilku częściach (potwierdzenie dostarczenia). Towary muszą być zwrócone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty formalnej rezygnacji przekazanej Atelier Eves lub partnerowi. Zwroty zapłaty będą dokonywane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia zwracanego towaru. Atelier Eves nie jest zobowiązana do przyznawania refundacji kosztów dostawy, jeżeli towary są odbierane później niż 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia o anulowaniu zamówienia. Zamówienia muszą być zwrócone jedną przesyłką a numer RMA powinien być napisany na oświadczeniu odstąpienia od umowy i dołączony do przesyłki.

Atelier Eves nie przyjmuje zwrotów dla jakichkolwiek elementów zamówienia, które zostały zużyte, narażone na uszkodzenia lub jeśli elementy logo zostały usunięte. Przedmioty zabrudzone lub uszkodzone po użyciu, nie zostaną przyjęte do zwrotu lub wymiany. Jeżeli zamówienie zostało dostarczone w stanie uszkodzonym lub bez znaczników, prosimy o natychmiastowy kontakt. Zdecydowanie zalecamy, aby produkty były dokładnie sprawdzane przed ich użyciem lub usunięciem wszelkich etykiet lub opakowań.

Dopóki nie jesteś pewna, że chcesz zachować zamówione produkty, przymierzaj je z zachowaniem ostrożności (np. buty przymierz na dywanie i przechowuj w ochronnych workach w których zostały dostarczone) aby nie nosiły znamion użytkowania.

Należy pamiętać, że należności celne i podatki w międzynarodowej sprzedaży nie są zwracane w przypadku przesyłek spoza Wspólnoty Europejskiej (UE). Jeśli znajdujesz się poza UE będziesz zobowiązany do zapłaty dodatkowych podatków i ceł.

Jeżeli nie jest możliwa wymiana produktu na inny rozmiar, kolor lub inny artykuł, jesteśmy w stanie pomóc, poprzez zapewnienie sprawnego zwrotu i pełny zwrot poniesionych kosztów zakupu a następnie zapewnić pomoc przy składaniu nowego zamówienia na nowy produkt. Należy pamiętać, że podczas wymiany towarów dodatkowo ponoszone są koszty dostawy.

4. PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

Z uwagi na charakter usługi “na zamówienie”, płatność zostanie podjęta w całości w momencie złożenia zamówienia.

Atelier Eves ma na celu dostarczyć produkt w ciągu 3-6 tygodni od potwierdzenia zamówienia; dostawa zamówienia jest uzależniona od dostępności materiałów. Atelier Eves zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy.

Ponieważ buty są szyte na miarę, złożone zamówienia nie mogą być zmieniane ani modyfikowane.

Jeśli zamówienie zostanie anulowane z jakiegokolwiek powodu, po upływie 48 godzin od dokonania płatności za zamówienie, Atelir Eves nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów. Koszty te obejmują wszelkie bezpośrednie lub pośrednie koszty ponoszone przez Klienta, w tym cena zakupu, koszty dostawy i podatków.

Wszystkie wnioski o zmianę lub modyfikację zamówienia powodują anulowanie zamówienia. Musisz zapłacić pełną kwotę zamówienia i złożyć nowe zamówienie.

Kolory tkanin i materiałów mogą się różnić. Atelier Eves nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorze, odcieniu i fakturze i nie przyjmuje zwrotów na tej podstawie.

Należy pamiętać, że obraz widziany przy składaniu zamówienia jest wizualną prezentacją jak twoje buty zrobione na zamówienie, powinny wyglądać. W produkcie rzeczywistym, który otrzymasz mogą być niewielkie różnice kolorystyczne w zależności do światła, ustawień monitora itp.

5. POLITYKA CENOWA

Opłaty za płatności będą naliczane walutach PLN. Dla klientów korzystających z metod płatności w innych walutach, ostateczna cena będzie zależała od kursu wymiany walut w dniu zakupu. Domyślny region wyświetlany jest na stronie i zależny od lokalizacji i adresu IP.

Żaden wystawiony kod promocyjny nie może być użyty do innego celu niż zawartego w warunkach użytkowania dostarczanych w momencie jego wydania. Kody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani używane jako karta kredytowa.

Tworzymy politykę cenową, która ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw Atelier Eves, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za ceny w poszczególnych sklepach. Dlatego też, nie jest możliwe, aby dochodzić wyrównania cen detalicznych.

6. ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA DOKONANIA PŁATNOŚCI

Gdy zamówienie zostanie złożone, otrzymasz e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie, że zamówienie zostało przez nas przyjęte do realizacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do momentu potwierdzenia płatności lub wysyłki oraz z powodu braku dostępności towaru na magazynie. Jeśli zamówienie zostało przyjęte i nie anulowane, otrzymasz potwierdzenie wysłania swoich towarów. W przypadku zamówień przed-sprzedażowych i butów wykonywanych na zamówienie, towar zostanie dostarczony w ciągu 30 dni kalendarzowych od potwierdzenia wysyłki towaru. Klienci są odpowiedzialni za towary od momentu dostawy; za szkody powstałe w czasie transportu (przed dostawą) odpowiedzialność ponosi Atelier Eves

Zamówienia produktów z przed-sprzedaży są zależne od dostępności. Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są dostępne do wysyłki z naszego Centrum Dystrybucji; Jednak może się okazać, że niektóre produkty są dostępne tylko jako przed-sprzedaż, co oznacza, że czekamy na dostawę do naszego magazynu. W przedsprzedaży dokonujemy płatności z góry na rzecz Atelier Eves, tym samym zapewniamy sobie pierwszeństwo otrzymania zamówionego towaru.

Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych są Przelewy24.pl, PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści prezentowane na tej stronie są dostarczane „tak jak jest”. Atelier Eves nie daje żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, składania jakichkolwiek oświadczeń w tym, bez ograniczeń, że treść na tej stronie zawarte są kompletne lub dokładne i aktualne. Atelier Eves zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia w celu dostosowania zmiany.

Atelier Eves nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę reputacji, utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody), czy wynikające z korzystania lub opóźnienia lub niemożności korzystania z tej witryny lub jej zawartości w wyniku zaistnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób z wyjątkiem przypadku oszustwa, śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego przez zaniedbanie Atelier Eves.

Atelier Eves nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza jego kontrolą, ani za straty wynikające z takiego zdarzenia.

Korzystając z witryny zgadzasz się, że Atelier Eves może wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu ochrony przed oszustwami w informacji kredytowej lub instytucjom które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Od czasu do czasu Atelier Eves może się zmienić lub modyfikować warunki prawne. Wszelkie zmiany tych terminów prawnych będą publikowane na tej stronie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie warunków uważa się za dorozumianą zgodę na ich akceptację, ale nie stosuje się ich do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację zmodyfikowanych warunków prawnych, należy zaprzestać korzystania z tej witryny.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 2 i 3 powyżej.

Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (biuro@ateliereves.pl) lub telefonicznie na (nr tel: 781 044 877). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

Atelier Eves informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

9. ZARZĄDZANIE PRAWNE

Warunki te podlegają jurysdykcji i interpretacji sądów w Polsce. Sądy w Polsce są właściwe do negocjowania sporów w związku z tymi warunkami.

Niniejszy Regulamin został opublikowany 20 kwietnia 2019 roku.