Aby dokonać zwrotu i odstąpienia od umowy, należy wypełnić formularz zwrotu

 • Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail z Formularzem Zwrotu. Potwierdzenie wysłana formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu.
 • Wydrukuj mail z formularzem i dołącz do zwracanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.
 • Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie zwrotu napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie zwrotu,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj zwracanego towaru,
 • numer konta bankowego

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO WYSYŁKI

Zwracany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie bezpośrednio oryginalnego pudełka taśmą klejącą. Pudełko jest traktowane jako część produktu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający.

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:

Atelier Eves, ul. Szkolna 13, 98-200 Charłupia Mała
Telefon: 781 044 877
NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM

Koszt zwrotu produktów ponosi zwracający.

ZWROT NALEŻNOŚCI ZA ZWRACANY PRODUKT

Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany produkt. Zwrot płatności zostanie dokonany na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu lub przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że została wyrażona zgoda na inny sposób zwrotu.

Wypełnij formularz zwrotu

Wszystkie pola wymagane

  Dane zwracającego

  Imię i nazwisko

  Adres

  Kod pocztowy
  Miasto

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Dane produktu

  Nazwa zwracanego produktu / kod SKU

  Kolor
  Rozmiar zwracanego produktu
  Ilość
  Wartość zwracanego produktu
  Data zakupu (format: DD.MM.RRRR)
  Numer paragonu lub zamówienia

  Numer konta bankowego do zwrotu

  Uwagi

  Polityka Prywatności (wymagane)