Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny

 • Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail reklamacyjny. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu.
 • Wydrukuj mail z formularzem i dołącz do reklamowanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twoją reklamację.
 • Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie reklamacyjne napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • Twoje żądanie,

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO WYSYŁKI

Reklamowany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający reklamację.

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:

Atelier Ewes, ul. Szkolna 13, 98-200 Charłupia Mała
Telefon: 781 044 877

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Wypełnij formularz

Wszystkie pola wymagane

  Dane reklamującego

  Imię i nazwisko

  Adres

  Kod pocztowy
  Miasto

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Dane produktu

  Nazwa produktu / kod SKU

  Kolor
  Rozmiar reklamowanego produktu
  Ilość
  Wartość reklamowanego produktu
  Data zakupu (format: DD.MM.RRRR)
  Numer paragonu lub zamówienia

  Żądania reklamującego (możesz zaznaczyć kilka opcji)
  - naprawa- wymiana- odstąpienie od umowy

  Opis wady, okoliczności powstania

  Polityka Prywatności (wymagane)